Backlight 32LB

این محصول از برند با کیفیت بالا ((مستر)) میباشد.حاوی رفلکتور زیر لنز است.

Backlight 32LN

این محصول از برند با کیفیت بالا ((مستر)) میباشد.حاوی رفلکتور زیر لنز است.