شماره تلفن دفتر مرکزی: 33709081-071
مدیریت فروشگاه : مهندس قیومی – 09107016200